سه شنبه, 01 جوزا 1397

در دو هفته اخیر با مسدود شدن مرز میان پاکستان و افغانستان، حملات گروه‌های تروریستی که به صورت مشخص از پاکستان وارد خاک افغانستان می‌شوند رو به افزایش بوده است.

پس از حمله تروریستی اخیر در یکی از شهرهای پاکستان، این کشور به شدت به افغانستان تاخته و ضمن حملات و تجاوز نظامی به برخی از ولایت‌ها همچون کنر، کشورمان را حامی تروریستان مخالف با خود می‌داند.