پنج شنبه, 28 سرطان 1397
شناسه خبر:4541

از فاز نظامی تا فاز سیاست؛ پس تخصص کجاست؟

  • انداز قلم
نوشته ها

نظام و سیاست دو بخش مهم، اساسی و تاثیرگذار بر روی وضعیت خوب و بد یک کشور است.

نظام و سیاست دو بخش مهم، اساسی و تاثیرگذار بر روی وضعیت خوب و بد یک کشور است.


می توان گفت سیاست بدون نظام نظامی و نظام بدون سیاست ناممکن و به دور از اندیشه انسانی می‌باشد چون این دو بخش از ملزومات هم دیگر است و مانند دانه‌های پازل می‌مانند که بدون یک قطعه دیگر نامکمل خواهد بود.
سیاست و نظام هم دو قطعه از پازل است که می توان بازی کننده را رهنمود و برنده میدان بسازد.
اما بدبختانه در نظام دموکراسی یا جمهوری فعلی افغانستان تمام قطعات پازل مانند هم شده و یک قطعه می‌تواند جای خالی دیگری را بدون احساس خلا پُر کند.
در صورتیکه نظام و حکومت‌های دیگر هر کدام برای خودشان متخصص و رهنمود همان رشته و بخش می باشد؛ هیچ وقت یک فرد نظامی نمی‌تواند به صورت کُل در مورد سیاست و آن هم سیاست خارجی کشور شان نظر بدهد، یک فرد سیاست‌مدار نمی‌تواند به صورت درست بخش‌های نظامی را مورد موشگافی قرار دهد.
اما در افغانستان این اصل کاملاً فرق دارد وقتی وزیر دفاع و دیگر مقام‌های بلند پایۀ دفاعی و امنیتی از وظیفه شان سبک‌دوش می‌شود فردای آن روز فوراً به عنوان سفیر یا رئیس یک اداره مقرر می شوند. این نشان دهنده آن است که حکومت وحدت ملی افغانستان براساس نظام سیلقه‌ای می‌چرخد.
سلیقه‌ای برخورد کردن باعث شده که افغانستان از نظر فساد اداری، نا امنی و بیکاری یکی از کشورهای نخست لیست جهان باشد.
وقتی عبداالله حبیبی به عنوان وزیر دفاع از وظیفه‌اش برکنار می‌شود بجای این‌که به دلیل عدم توجه به مسائل امنیتی پاسخگوی مردم باشد، در مقامی برایش وظیفه داده می‌شود که تخصص وی نیست.
حکومت افغانستان باید در چندین مورد اقدام جدی نماید.

1. حکومت تکانی را از وزیران و ریاست‌ها آغاز کرند.
2. با افرادی که فاسد خوانده می‌شوند برخورد جدی نموده مسائل قومی را کنار بگذارد.
3. افراد را بر اساس تخصص آنان به کار گیرد.
4. به مقام‌های امنیتی سلاحیت عام و تام مبارزه با هراس افکنی بدهد.
توجه دولت روی موارد ذکر شده به یقین که توهم با پیشرفت همراه خواهد بود و انجام امورات به شکل تخصصی آن پیش خواهد رفت.
ارسالی "مرتضی کریمی" دانشجوی دانشگاه هرات به وطن24

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد