جمعه, 29 سرطان 1397
شناسه خبر:746

واکسین چگونه تهیه می شود؟

  • انداز قلم
باید بدانید

بدن شما به طور مداوم مورد حمله ارگانیزم های بیگانه ای مانند باکتریها و ویروسها قرار می گیرد. گلبولهای سفید خون شما در مقابل آنها «پادتن » تولید می کنند، که دور آنها را می گیرند و حمله مهاجمان را خنثی می سازند. پادتن درواقع سلاح بدن شما در مقابل بیماریها و عفونت هاست.

طی دو قرن گذشته، دانشمندان « واکسین » هــــــایی برای مریضی های گوناگون کشف کرده اند. اما طرز ساختن واکسین چگونه است؟

ابتدا حیوانی را به طور عمد دچار بیماری مورد نظر می کنند. آنــگاه ویروس این بیماری را از بدن حیوان مزبور جدا می سازند، سپس این ویروس را به حیوان دیگری تزریق می کنند. و پس از مـــریض شدنش باز هم از بدنش ویروس جدا می کنند. و این عمل را آن قدر تکرار مـــی کنند تا ویروس کــــاملاً ضعیفی به دست آورند.

پس واکسن شامل ویروسهای ضعیف است. وقتی که واکسن در خون شما تزریق می شود، بدنتان به طور خود به خود در مقابل  ویروس ضعیف پادتن تولید می کند.

اگــر شما بعد ها مورد حمله همین ویروس اما از نوع قوی آن قرار بگیرید، بدن شما قبلاً سلاح لازم را بــــرای جنگیدن با این بیماری تولید کرده است و در اختیار دارد.

نخستین واکسین بر علیه آبله ساخته شد. امروزه واکسینهای مختلفی در مقابل بیماریهای دیگری، نظیر دیفتری، تیفوئید، فلج اطفال سرخک و غیره ساخته شده است.

 

بدن شما به طور مداوم مورد حمله ارگانیزم های بیگانه ای مانند باکتریها و ویروسها قرار می گیرد. گلبولهای سفید خون شما در مقابل آنها «پادتن » تولید می کنند، که دور آنها را می گیرند و حمله مهاجمان را خنثی می سازند. پادتن درواقع سلاح بدن شما در مقابل بیماریها و عفونت هاست.

طی دو قرن گذشته، دانشمندان « واکسین » هــــــایی برای مریضی های گوناگون کشف کرده اند. اما طرز ساختن واکسین چگونه است؟

ابتدا حیوانی را به طور عمد دچار بیماری مورد نظر می کنند. آنــگاه ویروس این بیماری را از بدن حیوان مزبور جدا می سازند، سپس این ویروس را به حیوان دیگری تزریق می کنند. و پس از مـــریض شدنش باز هم از بدنش ویروس جدا می کنند. و این عمل را آن قدر تکرار مـــی کنند تا ویروس کــــاملاً ضعیفی به دست آورند.

پس واکسن شامل ویروسهای ضعیف است. وقتی که واکسن در خون شما تزریق می شود، بدنتان به طور خود به خود در مقابل  ویروس ضعیف پادتن تولید می کند.

اگــر شما بعد ها مورد حمله همین ویروس اما از نوع قوی آن قرار بگیرید، بدن شما قبلاً سلاح لازم را بــــرای جنگیدن با این بیماری تولید کرده است و در اختیار دارد.

نخستین واکسین بر علیه آبله ساخته شد. امروزه واکسینهای مختلفی در مقابل بیماریهای دیگری، نظیر دیفتری، تیفوئید، فلج اطفال سرخک و غیره ساخته شده است.

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد