جمعه, 29 سرطان 1397
شناسه خبر:742

لبخند چیست و چه تاثیری دارد؟

  • انداز قلم
باید بدانید

ما لبخند میزنیم، تا خوشحالی و رضایت خود را نشان دهیم. به نظر می رسد، لبخند زدن ساده ترین عملی است که انسان قدرت انجام دادن آن را دارد و لازم نیست کسی آن را به ما یاد بدهد.

ما لبخند میزنیم، تا خوشحالی و رضایت خود را نشان دهیم. به نظر می رسد، لبخند زدن ساده ترین عملی است که انسان قدرت انجام دادن آن را دارد و لازم نیست کسی آن را به ما یاد بدهد.

 

زیرا نوزاد از نخستین هفته ی بعد از تولد استعداد لبخند زدن را پیدا می کند. و هر قدر که سن او بالا می رود، بیشتر متوجه می شود که لبخند زدن چقدر خوب است و درمقابل لبخند زدن عکس العمل مطلوبی از پدر و مادرش دریافت می کند هنگامی که نوزاد بیست هفته ای شد، پی می برد به اینکه لبخند زدن کی مطلوب، و کی نامطلوب است.

طفلی دیده نشده که وقتی طفل دیگرسـامان بازیش را ازاومی گیرد، لبخند بزند.

برخی از پزشکان بیماران خود را تشویق می کنند، که بیشتر لبخند بزنند، زیرا لبخند زدن برای سلامتی مفید است.

بـد نیست بدانیم، که برای پیشانی ترش کردن 43 عضله با هم درگیر می شوند، اما برای لبخند زدن فقط 17عضله منقبض می شوند. بنابرین لبخند زدن آسناتر از عصبانیت است.

نوع لبخندها نیز با همدیگرمتفاوتند: لبخندی که ناشی ازشنیدن لطیفه است. لبخندی که ازروی تمسخرصورت می پذیزد. لبخندی که به دنبال یک موفقیت حاصل می شود و ... پس لبخند نوعی واکنش دربرابریک محرک خارجی است.

 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد