دوشنبه, 07 حمل 1396

آخرین عناوین افغانستان

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که قاچاق مواد مخدر در کشور باعث افزایش فساد اداری، بی اعتمادی مردم نسبت به نهادهای دولتی و تضعیف اقتصاد افغانستان شده است.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید، به دلیل موجودیت فساد در شهرداری‌های کشور۵۰ در صد عواید این ادارات به بودجه دولت واریز نمی شود.