امروز : جمعه ۲۵ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۴۰

Logo moharram 2

اختصاصی /

مسجد جامع بزرگ شهر هرات بازسازی می‌شود

مسجد جامع بزرگ شهر هرات بازسازی می‌شود
چهارشنبه | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - ۱۱:۳۹ |
کد خبر : ۶۸۵۹ |
اقتصادی

کار بازسازی و ترمیم مقدماتی مسجد جامع بزرگ شهر هرات با هزینۀ 24 میلیون افغانی آغاز شد.


به گزارش وطن24، در مراسم افتتاح بازسازی مسجد جامع روشان ولسمل سرپرست وزارت شهرسازی، مولوی خداداد صالح رئیس شورای علما و محمد آصف رحیمی والی هرات حضور داشتند.
گفته شده این طرح شامل بازسازی همه جانبه بخش‌های آسیب دیدۀ مسجد جامع است که شامل بازسازی وسنگ فرش قسمت‌های داخلی می‌باشد عنوان شده است.
هزینۀ ابتدایی این طرح سازندگی 24 میلیون افغانی عنوان شده است.
والی هرات گفته که حکومت در نظر دارد تا در مراکز تمام ولسوالی‌ها مساجد بزرگ با تمام امکانات پیشرفته بسازد.
مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای گفته آبادی مساجد از نشانه‌های ایمان است و از توجه دولت به اعمار و بازسازی مساجد و حمایت کرده است.
سرپرست وزارت شهرسازی نیز اطمینان داده که طرح ترمیم و بازسازی مسجد جامع بزرگ شهر هرات در سه مرحله تکمیل می‌شود که تمام نیازمندی‌ها را بر طرف خواهد ساخت.
او همچنان از طرح وزارت شهرسازی بخاطر اعمار ترمینال‌های جدید ترانسپورتی در دروازه‌های ورودی شهر هرات یادآوری کرده است.

telegram

3

D Do new

6